• Строителна компания Синтес Билд Комплексно проучване, проектиране
    и строителство на жилищни, обществени
    и търговски сгради, ремонти и реконструкции.
    За контакт на тел. 0887 337 236

За Синтес Билд

Строителна компания “СИНТЕС БИЛД” ЕООД, гр. Варна е създадена и регистрирана от Варненски Окръжен Съд по фирмено дело № 1506/2007год., като новообразувана фирма от “СИНТЕС” ООД /създадена през 1997год./, от която е наследила както цялата материално техническа база, така и своя технически и изпълнителски състав с доказан дългогодишен опит. Управител на новообразуваното дружество отново е инж. Александър Немцов – отговорен професионалист, коректен към клиентите си.

“СИНТЕС БИЛД” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя в България с удостоверение № І-009401 и притежава удостоверение №40248 като неин редовен член.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване качеството на дейността на компанията сме внедрили система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, в съответсвие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Основна дейност на компанията е комплексно проучване, проектиране и строителство на жилищни, обществени и търговски сгради, ремонти и реконструкции.

Дружеството притежава собствена база, транспортни и подемни средства и цех за алуминиева и PVC дограма за обслужване на своите обекти, както и за странична дейност. Разполагаме и с необходимия квалифициран ръководен и изпълнителски състав, който включва строителни инженери, техници по специалности строителство и архитектура и водно строителство, икономисти и строителни работници по всички специалности.

Създадената гъвкава организация във фирмата, ежегодното обучение на персонала и социалната ни политика водят до успешно изпълнение на набелязаните цели.

Нашата цел е да обслужваме клиентите си на най-високо ниво, затова още при проектиране на сградите търсим максимална функционалност, стил и уют, в комплект с новите тенденции в съвременното строителство и архитектура. В процеса на изграждане на обектите си се стремим към непрекъснато повишаване на качеството на продукцията, като за по-голяма ефективност работим с най-надеждните доставчици, с които имаме успешно партньорство. За добрата организация и срочно изпълнение на поетите ангажименти има принос и добрия баланс в колектива. Всички планирани начинания по традиция са с крайна цел – пълно задоволяване на изискванията на крайния потребител.

Доверието на нашите клиенти е нашето най-голямо удовлетворение.

Видове услуги

НОВО СТРОИТЕЛСТВО

І. СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ІІ. ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ

1. Съдействие при избор на парцел за строителство /проучване/

2. Проектиране
- изработка на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/
- комплексно индивидуално проектиране по задание на клиента – изработка на технически проекти по всички специалности
- административно обслужване и съгласуване на проектната документация по всички инстанции до издаване на разрешение за строеж
 
3. Съдействие при избор на строителен надзор

4. Строителство
- груб строеж
- довършителни работи до ключ /стандартно или луксозно/
- обзавеждане
- изграждане на басейн, барбекю и др.
 -вертикална планировка, озеленяване и благоустройство /изграждане на огради, оформяне на площадки, алеи и подходи/

РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Оглед и техническа експертиза, проект за реконструкция
2. Изпълнение на строителните дейности
3. Ремонтни довършителни работи с гаранция

ИЗГОТВЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

по предоставена проектна документация на клиента и строителни консултации.

Ремонти и реконструкции

1. Оглед и техническа експертиза, проект за реконструкция
2. Изпълнение на строителните дейности
3. Ремонтни довършителни работи с гаранция

Строителство на жилищни кооперации

І. СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ІІ. ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ

1. Съдействие при избор на парцел за строителство /проучване/

2. Проектиране
- изработка на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/
- комплексно индивидуално проектиране по задание на клиента – изработка на технически проекти по всички специалности
- административно обслужване и съгласуване на проектната документация по всички инстанции до издаване на разрешение за строеж
 
3. Съдействие при избор на строителен надзор

4. Строителство
- груб строеж
- довършителни работи до ключ /стандартно или луксозно/
- обзавеждане
- изграждане на басейн, барбекю и др.
- вертикална планировка, озеленяване и благоустройство /изграждане на огради, оформяне на площадки, алеи и подходи/.

Строителство на фамилни къщи

ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ

1. Съдействие при избор на парцел за строителство /проучване/

2. Проектиране
- изработка на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/
- комплексно индивидуално проектиране по задание на клиента – изработка на технически проекти по всички специалности
- административно обслужване и съгласуване на проектната документация по всички инстанции до издаване на разрешение за строеж
 
3. Съдействие при избор на строителен надзор

4. Строителство
- груб строеж
- довършителни работи до ключ /стандартно или луксозно/
- обзавеждане
- изграждане на басейн, барбекю и др.
- вертикална планировка, озеленяване и благоустройство /изграждане на огради, оформяне на площадки, алеи и подходи/.

Строителство на вилни селища

ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ

1. Съдействие при избор на парцел за строителство /проучване/

2. Проектиране
- изработка на ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/
- комплексно индивидуално проектиране по задание на клиента – изработка на технически проекти по всички специалности
- административно обслужване и съгласуване на проектната документация по всички инстанции до издаване на разрешение за строеж

3. Съдействие при избор на строителен надзор

4. Строителство
- груб строеж
- довършителни работи до ключ /стандартно или луксозно/
- обзавеждане
- изграждане на басейн, барбекю и др.
- вертикална планировка, озеленяване и благоустройство /изграждане на огради, оформяне на площадки, алеи и подходи/.

Вертикални планировки

 

- Вертикална планировка, озеленяване и благоустройство;
- Оформяне на площадки, алеи и подходи;
- Изграждане на огради;
- Изграждане на подпорни стени;
- Изграждане на басейн, барбекю и др.

Контакти

АДРЕС : гр. Варна,  ул. “Вярност”  № 25, ет.4

тел./факс : 052 / 75 70 65

GSM : 0887 / 337 236  инж. Александър Немцов – управител

GSM  : 0886 / 925 277  Силва Костадинова – отдел “оферти”
e-mail : sintes_build@abv.bg